Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024 denní forma studia

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ředitelka Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2023/2024 do denní formy studia pro žáky základní škol.

O autorovi Ing. Olga Krankusová