Přestavba školní počítačové sítě pomocí optických vláken

Naše škola realizuje přestavbu páteřních rozvodů školní počítačové sítě pomocí optických vláken. Přestavbu realizují žáci oboru Mechanik digitálních sítí napříč ročníky. Desítky kilometrů kabelů (UTP) budou postupně nahrazeny za prostorově méně výraznější optické linky, které navíc zvýší propustnost dat mezi jednotlivými zařízeními připojenými do školní počítačové sítě. Optická síť tak umožní přejít z 1Gb rychlosti na 10Gb rychlost. Optické linky jsou připojeny na cloud router switche od firmy Mikrotik pomocí SFP+ modulů a odtud rozvedeny do jednotlivých stanic. Jsme velmi rádi, že žáci provádějí přestavbu s nadšením, navíc získávají potřebnou praxi a v neposlední řadě jsou hrdí na svoji dobře odvedenou práci.

Ing. Zdeněk Smištík

O autorovi Ing. Olga Krankusová