Aktualita z učebního oboru Reprodukční grafik

ukázka práce žáků 1. ročníku

REPRODUKČNÍ GRAFIK – článek


Studenti oboru Reprodukční grafik se během svého studia seznámí jak s teoretickou, tak s
praktickou stránkou této profese. V průběhu tří let se učí v programech od firmy Adobe, a to konkrétně v
Illustratoru, Photoshopu, InDesignu, Lightroomu a Dreamweaveru. V programech zpracovávají
vektorovou a rastrovou grafiku – navrhují akcidenční tiskoviny, retušují fotografie, navrhují layout,
připravují podklady pro tisk a zhotovují jednoduché webové stránky. Studenti zhotovují i reálné zakázky a
podílejí se na její přípravě od začátku až do konce. Po celou délku studia dochází na externí odborný
výcvik ke smluvním partnerům, kde převádějí své nabyté vědomosti a zručnost do praxe. Současně
během odborného výcviku navštěvují školní polygrafické studio a fotografický ateliér. Benefitem je pro
naše studenty i to, že si mohou zapůjčit fotografické vybavení, iPady a zhotovit si pro osobní potřebu
reprodukční předměty v polygrafickém studiu.
Úspěšným zakončením studia získá student výuční list. Absolvent má přehled o tiskových a
potiskovaných materiálech, technologii tisku a technologickém zpracování a polygrafické výrobě.
Uplatnění absolvent nachází v reklamních agenturách, DTP a DTR studiích, ve výrobním úseku
nakladatelství a vydavatelství, v oblasti obalové techniky a signmakingu.

Bc. Kristýna Sedláková

O autorovi Ing. Olga Krankusová