Výsledky doplňujících voleb do školské rady pro období 2023-25

Na Střední škole informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec proběhlo dne 13. 2. 2023 hlasování v doplňujících volbách do školské rady.

Složení školské rady od 1. března 2023 je následující:

Ing. Jan Tajovský, zástupce vedení školy

Mgr. Petr Súkenník, zástupce pedagogů

Tomáš Karlík, zástupce studentů a jejich zákonných zástupců

Zvoleným kandidátům blahopřeji a těším se na spolupráci.

O. Krankusová

O autorovi Ing. Olga Krankusová