Zájezd do Velké Británie vol. 1, 2, 3 a 4

vol. 1

Žáci naší školy vyrazili v neděli večer poznávat krásy Anglie. Cestu si zkrátili návštěvou Belgie, konkrétně prohlídkou Atomia v Bruselu a procházkou středověkým městem Bruggy. Noc strávili v Calais, ve Francii, odkud se ráno vydali přes kanál La Manche za dalšími dobrodružstvími na Britské ostrovy.

vol. 2

Přinášíme další informace z našeho zahraničního zájezdu. Druhý den ráno jsme se z Calais přesunuli přes kanál La Manche do Velké Británie. Prvním městem, které jsme navštívili, bylo středověké městečko Canterbury a jeho katedrála. Dále jsme pokračovali na útesy Beachy Head a Seven Sisters a poslední zastávkou bylo přímořské město Brighton. Večer jsme se ubytovali v hostitelských rodinách, kde jsme poznali pravou britskou atmosféru.

vol. 3

Přinášíme vám další informace z našeho zahraničního putování. Ráno třetího dne nás naše hostitelské rodiny odvezly na stanoviště, odkud jsme vyrazili na další výlety. Nejprve jsme navštívili katedrálu v Salisbury, která má nejvyšší věž v celé Anglii a také je tam uložen dokument Magna charta libertatum z roku 1215. Odtud jsme přejeli k jedné z nejznámějších památek – Stonehenge, což je komplex menhirů pocházející z doby bronzové. Poslední naší zastávkou bylo městečko Windsor, kde se nachází nejstarší a největší obydlený hrad na světě. Odtud jsme se vydali nazpět do našich hostitelských rodin, načerpat sílu na další den.

vol. 4

P

Hned ráno jsme všichni vyrazili na cestu do Londýna. Jako první jsme navštívili Westminsterské opatství, katedrálu, kde jsou korunováni britští panovníci a také je tam hodně panovníků uloženo k poslednímu odpočinku. Poté jsme se vydali k Buckinghamskému paláci a odtud jsme společně došli na Trafalgar Square, které je pověstné pomníkem admirála Nelsona. Zbyl čas i na nákupy a jako poslední atrakci jsme absolvovali projížďku na obřím kope, London Eye. Pak už jsme jen lodi přejeli k našemu autobusu a ve večerních hodinách jsme se vydali na dalekou cestu domů.

Mgr. Libuše Nádvorníková

O autorovi Ing. Olga Krankusová