Byli jsme u toho – oslava založení Astry v Humpolci

Denní centrum pro seniory v Humpolci Astra slavilo 15. března 20 let od svého založení a
působení.
Na oslavu v Mikádu přispěli naši studenti oboru Kuchař – číšník malým občerstvením a na
místě také na sále i v salonku obsluhovali.
Studentky oboru Obchodník se zaměřením na cestovní ruch vítaly příchozí, předávaly základní
informace a podaly pomocnou ruku, kde bylo třeba (odložení kabátů, orientace po budově,
apod.)
Vážíme si toho, že jsme mohli alespoň malým dílem přispět k hezkému odpoledni a děkujeme
našim studentům a učitelům.

Mgr. Lenka Lutnerová

O autorovi Ing. Olga Krankusová