VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 23/24 učební obory s výučním listem

Vážení uchazeči o studium v učebních oborech, stáhněte si níže uvedený přehled evidenčních čísel přihlášek do našich učebních oborů.

Přijatí uchazeči mohou odevzdat zápisový lístek do 10. 5. 2023 (včetně)poštou nebo osobně. Odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč/ka škole zájem o studium. Škola je pro administrativní záležitosti přístupná od 7 do 15 hodin, pro pozdější odpolední hodiny je možné se domluvit telefonicky. V případě osobní návštěvy je možné převzít rozhodnutí o přijetí, podepsat smlouvu o studiu, seznámit se s podmínkami studia a získat odpovědi na veškeré dotazy.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě. Nepřijatí uchazeči mají možnost ještě před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Pro nepřijaté uchazeče v oborech vzdělání s výučním listem je termín stanoven na den 25. dubna 2023 od 10.00 do 15.00 hodin. Určitě nás kontaktujte, budeme hledat řešení. Nepřijetí je z důvodu omezené kapacity školy.

Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu s výsledky.

Výsledky maturitních oborů budou zveřejněny nejdříve v pátek 28. 4. 2023.

O autorovi Ing. Olga Krankusová