Exkurze do Knihtiskárny v Kutné Hoře

Studenti oboru Reprodukční grafik se nedávno vydali na exkurzi do Knihtiskárny v Kutné
Hoře, kde měli možnost seznámit se s historií tisku a grafickým designem.
Knihtiskárna je muzeum věnované historii tisku, které se nachází v centru Kutné Hory. V
muzeu mohou návštěvníci vidět mnoho unikátních exponátů z období tisku, včetně
tiskařských strojů, knižních vázání a různých druhů papíru. Studenti měli možnost vidět, jak
se v minulosti tiskly knihy, noviny a jiné dokumenty a jakým způsobem se postupně vyvíjela
tisková technologie.
Studenti se také seznámili s procesem vytváření různých typů tiskových desek a matric, které
jsou důležité pro reprodukční grafiku. Získali také nové znalosti o tiskových technologiích a o
tom, jak se používají v praxi.
Exkurze do Knihtiskárny byla velmi inspirativní pro studenty oboru Reprodukční grafik. Viděli,
jak se v minulosti tiskly knihy a noviny, a jak se postupně vyvíjela tisková technologie. Získali
nové znalosti o tiskových technologiích a o tom, jak se používají v praxi. Tato exkurze byla
pro studenty skvělou příležitostí k získání nových znalostí a inspirace pro jejich budoucí
kariéru v oblasti tisku a grafického designu.

K. Sedláková a M. Krankus

O autorovi Ing. Olga Krankusová