VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 23/24 studijní obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Vážení uchazeči o studium v maturitním oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (denní forma studia), stáhněte si níže uvedený přehled evidenčních čísel přihlášek.

Přijatí uchazeči mohou potvrdit svůj zájem o studium doručením zápisového lístku.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě. Nepřijatí uchazeči mají možnost ještě před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Určitě nás kontaktujte. V případě, že budete zvažovat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, zvažte následující informace. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává na Střední škole informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s. r. o., se sídlem Hradská 276, Humpolec, k rukám ředitelky školy, a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina.

O autorovi Ing. Olga Krankusová