Čarodějnické odpoledne – akce fiktivní firmy 2. O

Ve čtvrtek 27.4. se školní zahrada otevřela pro veřejnost. Studenti pro návštěvníky zorganizovali zábavné čarodějnické odpoledne. Celou akci připravovala třída 2.O v rámci fiktivní firmy. Práce s nimi byla skvělá, všichni se aktivně zapojovali a celé odpoledne měli ve své režii.

Na malé čaroděje a čarodějky čekal zábavný program plný her a soutěží. Děti na kartičku sbíraly razítka, která obdržely za každé dokončené stanoviště, za plnou kartičku dostaly sladkou odměnu a diplom. Po splnění soutěží následoval volný program – jako například čarování dýmu ze sopky, výroba připínací placky s čarodějnickými motivy, tetování, omalovánky a nebo možnost vyfotit se ve fotokoutku. Nechybělo ani občerstvení, opékaly se špekáčky a pro mlsné jazýčky byly napečené cupcakes. 

Děkujeme za pomoc třídám 1.RG, 3.RG a 3. IT. Velké poděkování patří třídě 2.O, byli jste skvělí a bez vás by se takhle krásné odpoledne neuskutečnilo. Děkujeme také všem, kteří přišli naše studenty a jejich práci podpořit, vaše návštěva a společně užité odpoledne pro nás bylo odměnou. Těšíme se na další společnou akci.

V. Kamešová

O autorovi Ing. Olga Krankusová