Otevřená hlava – školní soutěž

Letošního ročníku školní soutěže Otevřená hlava se zúčastnilo 5 týmů. Celkem
soutěžilo 23 žáků, zapojili se chlapci i děvčata. Studenti představili své projekty v rámci
Dne pro veřejnost. Jednotlivé týmy se střídali se svými prezentacemi, hovořili s velkým
zápalem o svých nápadech, předvedli praktické ukázky své práce a podrobně vysvětlili
možnosti realizace projektu v praxi.  
Tým ze třídy 2. IT soutěž zahájil, jejich projekt byl nejzábavnější (garant Eva
Augustová).
Viděli jsme ukázku – akční video, kde hráli nejen studenti, ale i pan učitel
Machyán. Neotřelá a odvážná jsou další videa a podcasty z této dílny. Vhodně doplňují
školní časopis CTRL +, který je dostupný v tištěné formě i na webových stránkách
školy. Ve své aktivitě hodlají studenti pokračovat i v budoucnu, máme se tedy na co
těšit.


Nejpočetnější tým ze třídy 4. IT se rozhodl využít aplikaci MS Access z balíčku MS
Office (garant Eva Augustová).
Studenti nastavili kompletní a funkční softwarovou
podporu pro školní knihovnu. Ověřili si znalosti z výuky databází a SQL. Rozchození
aplikace stálo dost úsilí, ale úspěch se nakonec dostavil. Díky aplikaci Školní knihovna
bude evidence knih, zápůjček a dohled na termíny vrácení knih mnohem efektivnější.
Jelikož výuka MS Access probíhá ve všech maturitních oborech, je možné tento projekt
dále rozvíjet se studenty v předmětu Fiktivní firma. 
O jednoho žáka méně bylo ve smíšeném týmu z 1. RG a 1. IT (garant Michal Krankus).
Tento tým předvedl výborné znalosti z odborných předmětů, všichni se aktivně zapojili
do návrhů potisku textilu. Žáci vybrali vhodné materiály, navrhli grafiku, doplnili
vtipné motto, vyrobili vzorky pro obory reprodukční grafik a IT. Spolupráce týmu
plynule pokračovala i během prezentace. Každý žák popsal část pracovního postupu a
sestavili tak celistvý technologický postup i pro laiky v porotě a v publiku. I na tento
projekt lze navázat, využít návrhy pro studenty školy i pro propagaci ve Dnech
otevřených dveří a další školní aktivity.
Nejrychlejší a nejefektivnější práci na projektu odvedl tým Jiřího Harta ze třídy 3. IT
(garant Zdeněk Smištík).
Tento tým v rekordním čase připravil softwarové řešení
a zdálo se, že pro dokončení své prezentace využili i čas, kdy ostatní již účinkovali na
pomyslném pódiu. Prezentaci pěkně zatepla vypálili přímo od boku. A povedlo se.
Zaujali svým nápadem – využití přestávek nejen pro hudební znalce. Zajímavě se jeví
též playlist na přání. Zbývá dořešit licenci a budoucnost projektu je otevřena.
Nejdelší prezentaci předvedl tým pod vedením Davida Havla ze 3. IT (garant Zdeněk
Smištík).
Šéf týmu spustil vodopád slov a tento prýštící proud musela nakonec zastavit
porota, aby zbyl čas na finální vyhodnocení. Projekt tohoto týmu byl na vysoké odborné
úrovni. Studenti vytvořili systém měření ukazatelů (teplota, vlhkost) s praktickým
využitím ve školách, skladech, kancelářích a dalších prostorech. Pomocí technických
prvků ESP32 a senzorů DHT22 spolu s Raspberry Pi a aplikací Grafana je možné
sledovat užitečné informace, měřené hodnoty vhodně vizualizovat a analyzovat.
Projektu nelze upřít jasný přesah mimo školu.

Peněžitá odměna, kterou vedení školy vyčlenilo ze svého rozpočtu, byla rozdělena mezi
všech 5 týmů. Kritériem pro rozdělení odměny mezi týmy byl přínos pro samotné
studenty, případně pro školu a budoucí využití studentské práce. Hodnocen byl samotný
nápad a rovněž úsilí, které museli studenti do svého projektu investovat.
Všichni se těšíme na další nápady a práce studentů ve školním roce 2023/2024.

S pozdravem
Eva Augustová

O autorovi Ing. Olga Krankusová