Kyberšikana a kyberbezpečnost – výukový kurz pro prváky

Ve dnech 20. a 21. června se 1. ročníky všech oborů zúčastnili kurzu, který byl zaměřen na
kyberšikanu a kyberbezpečnost. Dané téma je v dnešní době jedním z klíčových při prevenci
sociálně patologických jevů a bezpečného chování. Studenti se aktivně zapojovali a z prvních
reakcí vyplývá, že byl pro ně projekt přínosný.

Mgr. Lenka Lutnerová

O autorovi Ing. Olga Krankusová