Společný pobyt na závěr školního roku

Ve dnech 28. a 29. 6. se celá škola přesunula do RS Kletečná, kde jsme společně zakončili školní
rok. V rámci dvoudenního pobytu jsme hráli hry, sportovali, vydali se na prohlídku elektrárny
v Sedlici, zhodnotili úspěchy v rámci školních i mimoškolních aktivit. Studenti 3. O si v rámci
fiktivní firmy připravili soutěže a diskotéku 70. – 90. let, která našla u ostatních velkou odezvu.
Vyučující přispěli k pohodové atmosféře poskytnutím svých fotografií z dětství a všichni mohli
hádat v soutěži „Poznej svého učitele“.
Děkujeme všem za příjemný závěr školního roku a budeme se těšit na ten nadcházející.

Mgr. Lenka Lutnerová

Video připravil Matyáš Dospěl z druhého ročníku IT

O autorovi Ing. Olga Krankusová