Organizace školního roku 23/24 – jarní prázdniny – připomenutí změny termínu

Kraj Vysočina v únoru 2023 oficiálně požádal MŠMT o přesun jarních prázdnin v Kraji Vysočina z termínu 26. 2. – 3. 3. 2024 na termín 12. 2. – 18. 2. 2024. Důvodem je pořádání MS v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Ministr školství žádosti v březnu 2023 vyhověl (viz příloha 1). Odbor školství, mládež a sportu následně informoval o této změně všechny ředitele škol a školských zařízení v kraji a požádal je, aby tuto informaci předali zaměstnancům, žákům i jejich zákonným zástupcům (viz příloha 2). Změna termínu jarních prázdnin vyšla ve Věstníku MŠMT (viz příloha 3), je zveřejněna na webu MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/organizace-skolniho-roku-prazdniny

a na webu Kraje Vysočina https://www.kr-vysocina.cz/organizace-skolniho-roku/ds-305304/p1=122086

Podrobně na ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU – Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. (stredniskola.com)

O autorovi Ing. Olga Krankusová