Maturitní a závěrečné zkoušky podzim 2023

V září se budou konat opravné maturitní a závěrečné zkoušky v následujících termínech:

Společná část MZ – didaktické testy se konají 4. – 5. 9. 2023. Přihlášeným studentům byla odeslána pozvánka se všemi podrobnostmi na email. Spádovou školou bude Obchodní akademie Pelhřimov.

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Profilová část MZ pro obor Informační technologiepraktická část se bude konat 14. 9. od 12 hodin v učebně č. 18.

Profilová část MZ pro obor Informační technologiepísemná část se bude konat 14. 9. od 12 hodin v učebně č. 18.

Profilová část MZ pro obor Obchodníkpísemná část se bude konat 14. 9. od 12 hodin v učebně č. 18.

Profilová část MZ pro obor Obchodníkústní část se bude konat 15. 9. dle rozpisu v učebně č. 18.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Opravné závěrečné zkoušky pro učební obor Reprodukční grafik – praktická část 12. a 13. 9. od 11 00, písemná část 14.9. od 12 00 a ústní 15. 9. dle rozpisu, vždy v učebně č. 18.

Závěrečné zkoušky pro učební obor Kuchař číšník se nebudou konat.

Závěrečné zkoušky pro učební obor Mechanik digitálních sítí se nebudou konat.

MATURITNÍ ZKOUŠKY distanční forma

Profilová část MZ pro obor Podnikáníústní část se bude konat 15. 9. 2023 dle rozpisu v učebně č. 18.

MATURITNÍ ZKOUŠKY kombinovaná forma

Profilová část MZ pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika v kombinované formě studia – ústní část se bude konat 15. 9. 2023 dle rozpisu v učebně č. 18.

O autorovi Ing. Olga Krankusová