Návštěva na Německém velvyslanectví

V úterý 21.listopadu se skupinka němčinářů ze třídy 1.O vydala do Prahy na Německé velvyslanectví. V rámci série tematických přednášek pořádaných Goethe Institutem se studenti mohli účastnit besedy s pamětníky nazvané „Týdny v zahradě …“. , která mapovala události z léta 1989, kdy v zahradě velvyslanectví SRN čekalo téměř 4 tisíce lidí z NDR  na povolení opustit zemi směrem na západ. Akce se konala v nádherném kopulovém sále velvyslanectví, studenti si kromě reprezentativních prostor budovy mohli prohlédnout i přilehlou zahradu, v rámci diskuze kladli nejrůznější otázky a zažili také simultánní tlumočení v praxi. Cílem podobných akcí je kromě jazyka i propojování a pochopení kulturních a historických souvislostí obou zemí. Děkujeme a těšíme se na další setkání!
Bc. Lenka Hernová

O autorovi Ing. Olga Krankusová