Informace pro uchazeče o studium na naší škole od 1.9.2024

Vážení uchazeči o studium,

děkujeme všem za podání přihlášek na naši školu.

Pro všechny obory platí, že výsledky přijímacího řízení se dozví nejdříve 15. května 2024.

Dle posledních informací od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Cermat bude možné generovat pozvánky k přijímacím zkouškám nejdříve v týdnu od 18.3.2024. S tím souvisí i další případné informační písemnosti (např.: průvodní dopis, registrační kódy v DiPSy)

Uchazečům o studium do oborů 66-41-L/01 Obchodník specialista na cestovní ruch a 18-20-M/01 Informační technologie bude poslána pozvánka k přijímacím zkouškám na email uvedený na přihlášce.

Uchazeče, kteří podávali přihlášku v papírové podobě, zadávala do systému DiPSy škola. Na email budeme posílat registrační číslo, pod kterým je přihláška v DiPSy evidována.

Uchazeči, kteří vyplnili přihlášku v DiPSy a doručili v papírové podobě vytištěný výpis z DiPSy, by měli v systému svou přihlášku vidět – po zadání kódu z výpisu došlo ke spárování přihlášky s vloženými dokumenty v DiPSy.

Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Lutnerová a Ing. Krankusová

O autorovi Ing. Olga Krankusová