Informace k přijímacímu řízení na školní rok 24/25

Uchazeči o maturitní obory

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce

V pátek 22. 3. 2024 bylo v systému DiPSy zpřístupněno generování pozvánek k jednotné přijímací zkoušce. Uchazečům, kteří podali přihlášku elektronicky v DiPSy byla dne 22.3. poslána pozvánka přes zaručenou komunikaci v DiPSy.
Uchazečům, kteří podali přihlášku formou výpisu z DiPSy nebo v papírové podobě byl odeslán doporučený dopis s pozvánkou.


Uchazeči o učební obory

V úterý 26.3.2024 se odesílá poštou dopis s informacemi i s registračním číslem pro vstup do DiPSy.


Uchazečky o studium Předškolní a mimoškolní pedagogiky

V pondělí 25.3.2024 se odesílá poštou dopis s informacemi i s registračním číslem pro vstup do DiPSy.


Výsledky přijímacího řízení pro všechny obory budou známy 15.5.2024. V systému Dipsy a na webu školy.

O autorovi Ing. Olga Krankusová