Návrat odborného výcviku do školy!

Milí žáci, milé žákyně,
mezi všemi zprávami včera skoro zapadla pro nás důležitá zpráva, že střední školy mohou od 26.4. zahájit realizaci odborného výcviku prezenčně. Budeme tak činit dle rozvrhu a zároveň ve škole budeme realizovat i odborný výcvik, který by jinak probíhal na smluvním pracovištích. Návrat do školy se postupně bude týkat všech tříd kromě 1. až. 4. IT. a bude spojen s antigenním testováním. Sledujte prosím Bakaláře a školní email, abyste měli všechny potřebné informace!! Stále platí možnost domluvit si se svými vyučujícími konzultace. Těšíme se na vás a doufáme, že nám školu zase neuzavřou. 

O autorovi Ing. Olga Krankusová